Tìm kiếm:
Mục lục
Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Đăng ký tài khoản CUKCUK

Đăng ký tài khoản CUKCUK

1. Mục đích
​Giúp quản lý/chủ nhà hàng đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm CUKCUK.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Truy cập www.cukcuk.vn.
2. Chọn Contact us.

3. Nhập các thông tin đăng ký dùng thử CUKCUK: thông tin nhà hàng, thông tin liên hệ. Nhấn Tiếp tục.

4. Để MISA có thể tư vấn mô hình hoạt động và phục vụ tốt nhất cho nhà hàng, quý khách vui lòng thực hiện khảo sát về nhà hàng: loại hình, quy mô, số lượng nhân viên và các vấn đề đang gặp phải.


5. Nhấn Hoàn thành.
6. MISA sẽ liên hệ lại với quý khách để hỗ trợ sử dụng phần mềm.


Xem thêm