Tìm kiếm:
Mục lục
Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Các lỗi khi cài đặt SQL SERVER > Làm thế nào khắc phục lỗi không Start được SQL (Book online)

Làm thế nào khắc phục lỗi không Start được SQL (Book online)

Câu hỏi:
Làm thế nào để khắc phục lỗi không Start được SQL (Book online)?
Nội dung thông báo lỗi:

Trả lời:

Các nguyên nhân và các khắc phục như sau:
 • Trường hợp 1: Do do khách hàng cài BKAV (BKAV bản thấp hơn 2015)
  • Khi đó chương trình bị BKAV chặn không start được. 
  • Để Khắc phục lỗi này thì vào tùy chọn, tường lửa, chuyển sang chế độ basic mode rồi start lại SQL hoặc nâng cấp lên BKAV 2015. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Vào Tùy chọn

Bước 2: Chọn Tường lửa các nhân

Bước 3: Chọn Basic Mode

 • Trường hợp 2: Do khách hàng cài một số phần mềm xung đột với SQL
  • Các phần mềm xung đột với SQL có thể là: iVilid download, Chorme Toolbar, Delta toolbar, Search result Toolbar, Searchqu Toolbar, SearchNu Toolbar, Các phần mềm tối ưu performance window (Chỉnh sửa registry, Cleaner, Performance)...
  • Để Khắc phục lỗi này người dùng thực hiện gỡ các phần mềm xung đột rồi start lại SQL.
 • Trường hợp 3:
  • Nguyên nhân do máy không cài được phiên bản SQL2005 SP2.
  • Để Khắc phục thì thực hiện cài các phiên bản SQL cao hơn: SQL2005 SP3, SP4 hoặc SQL2008.
(Sử dụng tool: http://download.misa.com.vn/HTKT/Tools/MISASQLInstaller/MISA%20SQL%20Installer.zip)
Nếu vẫn không cài được SQL thì phải cài lại Windows

Xem thêm