Tìm kiếm:
Mục lục
Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Các lỗi khi cài đặt SQL SERVER > Làm thế nào để khắc phục Lỗi khi cài trên Windows 8

Làm thế nào để khắc phục Lỗi khi cài trên Windows 8

Câu hỏi:
Khi cài đặt SQL Server gặp lỗi trên Windows 8 thì làm thế nào?
Nội dung thông báo lỗi:

Trả lời:
Để khắc phục khi gặp lỗi này người dùng tích vào Don’t show this message again rồi nhấn nút Run the program without getting help.

Xem thêm