Tìm kiếm:
Mục lục
Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Các lỗi khi cài đặt phần mềm CUKCUK.VN > Làm thế nào để khắc phục lỗi Windows Installer

Làm thế nào để khắc phục lỗi Windows Installer

Câu hỏi:
Làm thế nào để khắc phục được lỗi khi cài đặt phần mềm với nội dung thông báo lỗi như sau?
Nội dung thông báo lỗi:

Trả lời:
  • Nguyên nhân: Do services Windows Installer trên windows bị lỗi.
  • Khắc phục: 
  • Nếu bị lỗi khi cài đặt dotnet thì phải cài lại win.

Xem thêm