Tìm kiếm:
Mục lục
Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Các lỗi khi cài đặt phần mềm CUKCUK.VN > Cài đặt phần mềm khi đường dẫn thư mục là tiếng Việt có dấu thế nào?

Cài đặt phần mềm khi đường dẫn thư mục là tiếng Việt có dấu thế nào?

Câu hỏi:
Khi người dùng thực hiện cài đặt phần mềm, nhấn vào file setup.exe và hiển thị thông báo lỗi như sau thì làm thế nào?
Nội dung thông báo lỗi:
 
Trả lời:

  • Nguyên nhân gây lỗi là do đường dẫn thư mục bộ cài có chữ tiếng việt.
  • Để khắc phục lỗi này người dùng copy bộ cài sang thư mục khác không có chữ tiếng Việt rồi thực hiện cài đặt lại bình thường.

Xem thêm