Tìm kiếm:
Mục lục
Print
Home > Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

CUKCUK cung cấp nhiều lựa chọn để chủ nhà hàng/quản lý có thể tùy chọn các thiết lập hệ thống theo nhu cầu quản lý và thực tế kinh doanh của nhà hàng.


Xem thêm các thiết lập khác tại đây


Xem thêm